Bevrachtingskantoor

nautica bevrachting

Amer shipping, het Bevrachtingskantoor voor de binnenvaart

Amer Shipping heeft zich de afgelopen decennia bewezen als bevrachtingskantoor en transportspecialist in de binnenvaart. We verzorgen transport van bouwmaterialen, containertransport, constructies, kolen en erts, grond, klei, zand en grind, veevoeders en bouwmaterialen, droge lading en baggerslib. Vrachtverkeer over water verzorgen wij door heel Europa. Op elke transportvraag weten wij te komen met een passende oplossing in tijd en in prijs. Wij passen ons flexibel aan en zorgen ervoor dat de klant krijgt wat hij nodig heeft. Daarom kan de klant op Amer Shipping rekenen!