Logo Amer Shipping
Icoon pijl links
Diensten & Service

Bevrachting & Transport overnames

Amer Shipping Bevrachting & Transport overnames

Ons bevrachtersteam bestaat uit oud schippers en opgeleide logistieke experts. Gecombineerd bezitten zij een schat aan nautische kennis en multimodale transportoplossingen.

Bevrachting

Ons dagelijkse werk bestaat uit het verbinden van schepen en lading. Deze bevrachting komt tot stand door actief op de markt aanwezig te zijn. Wij staan dagelijks in contact met onze lading relaties en scheepsrelaties. Deze pro activiteit leidt ertoe dat onze klanten (verladers en scheepseigenaren) een marktconforme prijs betalen en ontvangen.

Expertise / transportovername

Samen met de aangesloten schippers analyseren wij ieder project op economische haalbaarheid en invulling van modaliteit. Daarbij hoort ook de vraag of het tarief en de omloopsnelheid goed op elkaar afgestemd zijn. Voor een duurzame samenwerking moeten alle partijen een goed gevoel bij de overeenkomst hebben. Alleen zo wordt de keten sterker en efficiënter.

Tijdens de uitvoering van het transport vindt een constante feedback plaats. Het doel is dat beide partijen inzicht hebben op het verloop van het project en indien nodig bijsturen. 

Data-driven logistiek is goed, persoonlijk contact beter!