Ontzorgen

foto vlagradar2 Amer Shipping

Ontzorgen binnenvaart transport

Ontzorgen in binnenvaart transport, dat zien wij als onze opdracht. Transport over water is relatief goedkoop en kent dankzij het uitgebreide netwerk aan rivieren en kanalen grote mogelijkheden. Wij zorgen ervoor dat die mogelijkheden optimaal worden benut. Wij zijn specialist. Dat betekent dat we bijzonder goed geïnformeerd zijn over het in te zetten materiaal, wet- en regelgeving, vergunningen, maar ook over bijvoorbeeld knelpunten die kunnen optreden, als gevolg van bijvoorbeeld waterstanden en extreme weersomstandigheden. U ontzorgen, dat betekent in de praktijk ervoor zorgen dat u als producent, assemblagebedrijf of handelsbedrijf uw afspraken omtrent leveringen nakomt.